10 listopada

poniedziałek, 10 listopada 2014 10 listopada

10 listopada 1994 roku opublikowany został List apostolski Tertio Millennio Adveniente, skierowany do biskupów, duchowieństwa i wiernych w związku z przygotowaniem Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

 

Podzielony na 5 części list ma charakter doktrynalno-pastoralny. Jan Paweł II zawarł w nim wykład historii zbawienia koncentrując się na kontemplacji misterium Chrystusa. Zarazem w omawianym dokumencie znalalazł się szereg sugestii i wskazań pastoralnych. Tertio Millennio Adveniente można więc uznać za program pastoralny Kościoła na sześć lat poprzedzających Rok Jubileuszowy.

Ojciec Święty odczytuje w dokumencie wydarzenia poprzedniego stulecia przez pryzmat przygotowań do obchodów 2 tys. lat chrześcijaństwa. Najważniejszym przesłaniem listu nie jest jednak sam Jubileusz Roku 2000 roku, ale prawda o Bogu Ojcu, który w swoim Synu pochyla się nad człowiekiem i szuka go "z potrzeby swego ojcowskiego serca" (TMA 7). Tą Prawdą jest Jezus Chrystus, "Bóg z Boga, Światłość ze Światłości", Wcielone Słowo, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, który jest jedynym Zbawicielem. Głównym motywem papieskiego dokumentu są słowa nawiązujące do fragmentu z Listu do Hebrajczyków: Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki (por. Hbr 13, 8).

Autor: pk
Źródło: Franciszkanska3.pl

KOMENTARZE

Brak komentarzy

zostaw komentarz