13-15 czerwca 2014 odbędą się Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II.
Wyniesienie Ojca Świętego na ołtarze czyni tegoroczną – IV edycję - wyjątkową.
W wielu miejscowościach naszego województwa odbędą się imprezy upamiętniające to wydarzenie, jak i życie, nauczanie oraz cały pontyfikat Jana Pawła II.
Program trzech czerwcowych dni wypełnią koncerty, wystawy, festiwale, plenerowe projekcje filmowe i widowiska teatralne.