• piątek, 8 kwietnia 2011PASTORES GREGIS

    POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA «PASTORES GREGIS» OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O BISKUPIE SŁUDZE EWANGELII JEZUSA CHRYSTUSA DLA NADZIEI ŚWIATA

    czytaj więcej...
  • piątek, 8 kwietnia 2011ECCLESIA IN EUROPA POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II czytaj więcej...
  • piątek, 8 kwietnia 2011ECCLESIA IN OCEANIA DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW I DIAKONÓW, DO KONSEKROWANYCH MĘŻCZYZN I KOBIET I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O JEZUSIE CHRYSTUSIE ORAZ O LUDACH OCEANII: K... czytaj więcej...
  • piątek, 8 kwietnia 2011ECCLESIA IN AMERICA Do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i do zakonnic oraz do wszystkich wiernych o spotkaniu z żywym Chrystusem, drogą nawrócenia, jednośc... czytaj więcej...
  • piątek, 8 kwietnia 2011VITA CONSECRATA DO BISKUPÓW I DUCHOWIEŃSTWA DO ZAKONÓW I ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH DO STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO DO INSTYTUTÓW ŚWIECKICH ORAZ DO WSZYSTKICH WIERN... czytaj więcej...