Trwają zgłoszenia do nagrody IPN „Świadek Historii”

piątek, 10 czerwca 2016 Trwają zgłoszenia do nagrody IPN „Świadek Historii”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów do V edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

 

 

Nagroda ta jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatem nagrody może zostać również osoba nie będąca obywatelem polskim. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie Nagrody. Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających jego zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie.

Wnioski należy dostarczać w terminie do 31 lipca 2016 r. osobiście lub pocztą na adres Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków) bądź elektronicznie na adres dorota.korohoda@ipn.gov.pl.

W poprzednich edycjach laureatami nagrody "Świadek Historii" zostali m.in. kard. Franciszek Macharski i ks. Władysław Palmowski.

Autor: pr / IPN

KOMENTARZE

Brak komentarzy

zostaw komentarz