• MODLITWA

  Święty Janie Pawle Wielki proszę o zdrowie dla Taty i Mamy. Pomusz mi iść przez życie, abym cieszył się z każdego dnia i dostrzegał Bożą obecność. - AMEN.

  marek.kawa172@wp.pl poniedziałek, 1 lutego 2016| komentarze:0
 • MK

  Święty Janie Pawle II proszę Cię o wstawiennictwo w int. mojej Mamy o dar zdrowia. AMEN.

  marek.kawa172@wp.pl czwartek, 17 grudnia 2015| komentarze:0
 • ORĘDZIE

  Nie spać! czytać:) http://www.krakow2016.com/oredzie

  Cordian OFM poniedziałek, 28 września 2015| komentarze:0
 • Siedem Aniołów w Krakowie

  Projekt ma charakter ewangelizacyjny – do południa pragniemy przeżywać w naszej grupie rekolekcje, popołudniami natomiast tworzyć miejsce dla indywidualnych spotkań, rozmów i warsztatów. Codziennie wieczorem odbędzie się pokaz etiudy teatralnej obrazującej kolejny dzień biblijnego stworzenia, który...

  Cordian OFM niedziela, 27 września 2015| komentarze:0
 • Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać.(23)

  PSALM 142 Modlitwa prześladowanego Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana. Wylewam przed Nim swą troskę, wyjawiam przed nim swą udrękę. Gdy duch mój we mnie ustaje, Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, po której kroczę, ukryli na mnie sidło. Oglądam się w prawo i patrzę: a nie ma nikogo...

  Www czwartek, 10 września 2015| komentarze:0
 • Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać.(22)

  Rzecz o Baranku Bożym. „W procesie Jezusa nie stosowano się do żadnych z przyjętych i na ogół respektowanych przez Hebrajczyków praw. Nie wyznaczono żadnego obrońcy. Posyłano oskarżonego od jednego trybunału do drugiego i wszystko zostało załatwione w ciągu kilku godzin. Herod nie zajął się sprawą....

  Www sobota, 20 czerwca 2015| komentarze:0
 • Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać.(21)

  Rzecz o zdradzie. Ośmielam się twierdzić, że gdyby Judasz przewidział konsekwencje zdrady w stosunku do Osoby Jezusa, nigdy by nie wydał swego Nauczyciela. Powiedziane jest: „Związawszy Go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Piłata”. Ewangelista Mateusz kontynuuje opowieść: „Wtedy Judasz, któ...

  Www sobota, 21 lutego 2015| komentarze:0
 • Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać.(20)

  "Niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć”   Ks. Jana Twardowski W „Niecodziennik cały” opisuje taka sytuację. „Pewien ksiądz, doktor teologii, przyszedł w zastępstwie katechety na lekcje religii do przedszkola. Dotykał rękami główek dzieci i mówił:- Pamiętajcie na całe życie: Bóg jest transcen...

  Www środa, 18 lutego 2015| komentarze:0
 • Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać.(19)

  Wśród krajów europejskich, które ratyfikowały konwencję przeciw przemocy są Włochy, Portugalia, Austria, Słowacja i Malta. W tej grupie nie ma NIEMIEC, WIELKIEJ BRYTANII, FRANCJI .. A Polska pcha się w ramiona konwencji, jak ćma w ogień. O głupoto, gdybyś umiała fruwać ... Swoją drogą - chytra naz...

  Www sobota, 7 lutego 2015| komentarze:0
 • Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać.(18)

  Rzecz o mocy Słowa. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”...

  Www wtorek, 3 lutego 2015| komentarze:0