Www Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać (22)
posty: 23| komentarze:0

Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać.(19)

sobota, 7 lutego 2015 Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać.(19)

Wśród krajów europejskich, które ratyfikowały konwencję przeciw przemocy są Włochy, Portugalia, Austria, Słowacja i Malta. W tej grupie nie ma NIEMIEC, WIELKIEJ BRYTANII, FRANCJI ..

A Polska pcha się w ramiona konwencji, jak ćma w ogień. O głupoto, gdybyś umiała fruwać ...

Swoją drogą - chytra nazwa tej konwencji. Jak przeczyta się nagłówek, a reszty nie lub niedokładnie, wydaje się ok. Ale, jak mówi przysłowie "diabeł kryje się w szczegółach".

Konwencja przeciw przemocy ma zupełnie inny cel niż rzeczywistą pomoc ofiarom przemocy. Jej celem jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego koncepcji „płci społeczno-kulturowej”.

" Na czym polega zło Konwencji ?

Art.3 tej konwencji odchodzi od definicji płci biologicznej , na rzecz nieprawdziwej niezgodnej z naturą definicji płci społeczno-kulturowej oznaczającej społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn;, tworząc fikcyjną płeć społeczno-kulturową niezgodną z biologią, niezgodną z naturą człowieka.

Art.3 cytowanej powyżej konwencji w sposób kuriozalny odrywa definicję płci od biologii przypisując płci jedynie charakter kulturowy i społeczny, co nie jest prawdą, bo kultur jest wiele, a płeć zawsze ma charakter biologiczny, Człowieka zawsze rozpoznajemy , czy jest kobietą, czy jest mężczyzną po jego budowie biologicznej, a nie po jego kulturze.

Art 12 tej konwencji mówi wprost, że należy wykluczyć religię , tradycję, rodzinę. twierdzi, że rodzina jest stereotypem, w której wychowuje się i kształtuje człowiek.

Art. 14 tej konwencji wprost narzuca zdeprawowanie młodzieży i nieposłuszeństwo rodzicom uznając rodzinę za kościelny stereotyp. Jeżeli obecnie te wypracowane wzorce przez wieki, które są wypróbowane i sprawdzone przez pokolenia jak małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, jak rodzina, które są podstawą naszej cywilizacji, które stanowią o trwałości i normalności cywilizacji, ktoś nazywa stereotypami, a związki homoseksualne i kazirodcze nazywa związkami normalnymi, niestereotypowymi i nowoczesnymi to jest przeciwko człowiekowi, przeciwko naszej cywilizacji.

Nikt kto chociaż trochę myśli , nie może powiedzieć, że ideologia, która promuje okaleczanie się ludzi, poprzez usuwanie ich narządów płciowych, doprowadzając ich do bezpłodności służy człowieczeństwu.

Nikt kto ma chociaż trochę zdrowego rozsądku nie powie, że ideologia, która narzuca rozseksualizowanie dzieci od najmłodszych lat poprzez promocję różnych dewiacyjnych seksualnych zachowań, służy dzieciom, że nie niszczy ich niewinności , ich prawa do normalnego dzieciństwa, że skupiając je tak wcześnie na sferze seksualnej,nie czyni ich konsumentami pornografii, ograniczając ich rozwój w wielu dziedzinach, ograniczając ich rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny, osobowościowy, czyniąc z nich ludzi niezdolnych do zawarcia trwałego związku małżeńskiego, , co nie służy narodowi, ani społeczeństwu, a samych zainteresowanych, czyni ludżmi nieszczęśliwymi, raniącymi siebie i innych.

Wszystkie zbrodnicze rewolucje i totalitarne ideologie skierowane przeciwko człowiekowi zawsze były wprowadzane pod hasłami: nowoczesności, zerwania ze stereotypami, równości, wolności , tolerancji.

Jezeli ktoś popiera to genderowe myślenie to albo nie wie co popiera, albo robi to świadomie i celowo”.

(cyt.za.fb)

KOMENTARZE

Brak komentarzy

zostaw komentarz