Www Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać (22)
posty: 23| komentarze:0

Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać.(23)

czwartek, 10 września 2015 Nie do wiary, zaproszenie do wiary. Poznać + rozumieć + pokochać.(23)

PSALM 142

Modlitwa prześladowanego

Głośno wołam do Pana,

głośno błagam Pana.

Wylewam przed Nim swą troskę,

wyjawiam przed nim swą udrękę.

Gdy duch mój we mnie ustaje,

Ty znasz moją ścieżkę.

Na drodze, po której kroczę,

ukryli na mnie sidło.

Oglądam się w prawo i patrzę: a nie ma nikogo,

kto by miał wzgląd na mnie.

Znikła dla mnie możność pomocy, nie ma nikogo,

kto by dbał o moje życie.

Do Ciebie wołam, o Panie, mówię:

Ty jesteś moją ucieczką,

udziałem moim w ziemi żyjących.

Zważ na moje wołanie, bo jestem bardzo słaby.

Wybaw mię od prześladowców,

gdyż są ode mnie mocniejsi.

Wyprowadź mnie z więzienia,

bym dziękował imieniu Twojemu.

Otoczą mnie sprawiedliwi,

gdy okażesz mi dobroć.

Modlitwa psalmem a link, to

"Film dokumentalny o islamie pt. "Islam - o czym Zachód powinien wiedzieć". Bądźmy świadomi zagrożeń, żeby nikt nas nie zaskoczył z powodu niewiedzy i zaniedbania w odpowiednich działaniach".

https://www.youtube.com/watch?v=m6k9vhQSSV4

 

List do Galatów

1 Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. 2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. 3 Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. 4 Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim.5 Każdy bowiem poniesie własny ciężar. 6 Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. 7 Nie łudźcie się: 8 Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. 9 W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. 10 A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.

KOMENTARZE

Brak komentarzy

zostaw komentarz